Comunicat conjunt de rebuig al Consorci Sanitari de Lleida

Avui 27 d’octubre s’ha fet públic el comunicat conjunt, que reproduïm a continuació, on demanem la retirada del punt de l’ordre del dia del Consell de Govern del proper dia 29 que preveu l’adhesió de la UdL al Consorci.

COMUNICAT CONJUNT DE REBUIG AL CONSORCI SANITARI DE LLEIDA

Els òrgans de representació del personal de la UdL i els agents socials, respecte al Punt 12. Proposta i aprovació, si escau, de l’autorització per a participar en el procés de constitució del Consorci Sistema Integral de Salut Lleida del proper Consell de Govern de 29 d’octubre de 2014, manifestem:

  • Com a membres de la comunitat universitària volem ser informats del que suposa que la UdL formi part d’aquest consorci: quins són els avantatges com a institució? Què hi fa la universitat en un consorci de prestació de serveis sanitaris?
  • La Universitat ha d’estar amatent a les opinions de la pròpia societat i quant a tema del futur consorci sanitari, la pròpia societat lleidatana s’ha manifestat en contra a través de la recollida de més de 38.575 signatures de diferents col•lectius, tant de dins com de fora de l’àmbit sanitari.
  • No som coneixedors del projecte d’Estatuts ni el Conveni de creació del consorci, ni la memòria econòmica. Demanem més informació.
  • Es planteja un canvi model en la prestació de serveis sanitaris? Sota la modalitat de consorci, es crea el SIS que en un principi serà constituït per: Catsalut, ICS, Institut de Recerca Biomèdica de Lleida i la Universitat de Lleida. Quines implicacions té per la UdL? Podran entrar entitats privades al consorci?
  • Quines seran les condicions del personal? S’augmentarà la precarització i la inseguretat jurídica dels treballadors i treballadores del futur consorci. Precarització que ja en l’àmbit sanitari actualment es prou patent.
  • Quins són els arguments de perquè la constitució del consorci esdevé un avantatge que permeti superar els nombrosos reptes que presenta la nostra sanitat, encara pública i de qualitat?

Per tot això, demanem:

  1. la retirada d’aquest punt de l’ordre del dia.
  2. que no es produeixi la privatització del sistema sanitari a les nostres terres.
  3. que les polítiques sanitàries no siguin “curterministes” i busquin beneficis directes, d’això les polítiques universitàries també de vegades en són una bona mostra.
  4. que com a membres de la comunitat universitària us sumeu a aquestes demandes.

S’està obrint la porta a la privatització i, per tant, l’equitat i la igualtat desapareixeran en el nostre territori. Per això manifestem el nostre rebuig a aquest consorci i des dels agents socials i òrgans signants demanem la seva retirada de l’ordre del dia.

APAS COMITÈ D’EMPRESA DE PAS LABORAL
CCOO COMITÈ D’EMPRESA DE PDI LABORAL
SAC JUNTA DE PAS FUNCIONARI
UGT JUNTA DE PDI FUNCIONARI