Representació del PAS-L

Actualment tenim 4 membres al Comitè d’Empresa del PAS Laboral (d’un total de 13). Son els següents companys/es:

Nom Extensió
Carme Rourera 10158
Fini Vázquez 2400
David Manjon 11158
Rosa Marta Granero 6548

La representació a les diverses comissions és:

Comissió d’Acció Social:
David Manjón i Fini Vázquez (suplent)

Comissió de Formació:
Rosa Marta Granero

Comitè de Seguretat i Salut
Fini Vázquez

Comissió de Roba Laboral
Carme Rourera i Fini Vázquez (suplent)

Consell del Pas:
Carme Rourera