Representació del PAS-L

Actualment tenim 4 membres al Comitè d’Empresa del PAS Laboral (d’un total de 13). Son els següents companys/es:

Nom Extensió
David Manjon 11158
Josep Ramon Mòdol 2065
Fini Vázquez 2400
Carme Rourera 2510

La representació a les diverses comissions és:

Comissió d’Acció Social:
Fini Vázquez (suplent)

Comissió de Formació:
David Manjón i Josep Ramon Mòdol (Suplent)

Comissió de Roba Laboral
Fini Vázquez (Suplent)

Consell del Pas:
David Manjon